Працюючи над статтею, яку хочу подати до друку у журналі Vesnik Zoologii, уткнувся у те, що стильовий файл для оформлення бібліографії до цього журналу існує лише для пропрієтарного EndNote. Я ж користуюся лише бібліографічним менеджером Zotero. Оскільки нинішній стиль бібліографії у віснику є видозміненим Harvard-ом, спробував підібрати на репозиторії стилів Zotero якийсь хоч трохи подібний із Harvard-ської групи. Втім, пошуки були невдалими, тож вирішив взяти будь-який із наявних та покопирсатися і попсувати його власноруч. Цього разу не пощастило стилю "Coventry University - Harvard" -- саме його я трохи допиляв до вигляду, який мене певною мірою задовольнив. Результат моїх експериментів можна побачити нижче на прикладах оформлення бібліографії різних типів джерел. Сам же стильовий файл можна завантажити за посиланням і використовувати у Zotero (ну або у Mendeley -- там, начебто, такий же формат стильових файлів).

 

P.S. Стильовий файл експериментальний, його удосконалення продовжується (поки що), тож не відмовлюся від конструктивних пропозицій щодо форматування посилань (можливо їх навіть врахую -- якщо вистачить кеби зробити це методом тику швидко, бо курити мануали по Citation Style Language (CSL) -- це те ще задоволення, та й часу на це потрібно нічо так).

 

P.P.S. Хто з колег користується Mendeley -- відпишіть, як стильовий файл працює (якщо працює) у ньому.

 

Стильовий файл: vestnik-zoologii.zip

 

Книга

Wiens, J. A. 1992. The Ecology of Bird Communities. Vol. 1. Foundations and Patterns. Cambridge Univ. Press., Cambridge, 1–539.

Аверин, Ю. В. & Ганя, И. М. 1970. Птицы Молдавии. Vol. 1, АН МССР, Кишинев, 1–237.

Акімов, І. А., ed. 2009. Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ, 1–600.

Бабиченко, В. Н., Барабаш, М. Б., Логвинов, К. Т., Ромушкевич, В. И., Сакали, Л. И., & Щербань, М. И. 1984. Природа Украинской ССР. Климат. Ещенко, А. С., ed., Наукова думка, Киев, 1–232.

Барбарич, А. І., ed. 1977. Геоботанічне районування Української РСР. Наукова думка, Київ, 1–302.

Барбарич, А. І., ed. 1973. Рослинність УРСР: Степи, кам’янисті відслонення, піски. Наукова думка, Київ, 1–428.

Жуков, В. С. 2004. Хорологический анализ орнитофауны Северной Евразии: ландшафтно-экологический аспект: Аналит. обзор. Новосибирск, 1–182., (Сер. Экология. Вып. 74)

Червона книга Української РСР 1980. Наукова думка, Київ, 1–504.

Щербак, М. М., ed. 1994. Червона книга України. Тваринний світ. „Українська енциклопедія“ ім. М. П. Бажана, Київ, 1–464.

Частина книги

 

Ardamatskaya, T. B. 2004. The status of White-fronted Goose in the Northen Black Sea region. In: 8th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International (Ukraine, Odessa, 5-10 March 2004). Wetlands International, Odessa, 20–22.

Rudenko, A. G. 2000. Breeding biology and conservation of the Great Black-Headed Gull in the Black Sea Biosphere Reserve. In: Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Материалы юбилейной международной научной конференции, посвященной 20-летию Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы (Одесса, 10-14 февраля 2000 г.). АстроПринт, Одесса, 53–54.

Rudenko, A. G. 1998. Rare bird species of the Black Sea Biosphere Reserve. In: Bird Numbers 1998: Where Monitoring and Ecological Research Meet: 14th International Conference of the European Bird Census Council (Cottbus, 23-31 March 1998). Germany, Cottbus, 42.

Ардамацкая, Т. Б., Сабиневский, Б. В., & Севастьянов, В. И. 1978. О зимовке водоплавающих птиц на нижнем Днепре и в районе Черноморского государственного заповедника зимой 1976/77 г. In: 50 лет Черноморскому государственному заповеднику: Материалы республиканского семинара-совещания (Голая Пристань, 1977 г.). Наукова думка, Киев, 13–17.

Ардамацька, Т. Б. 2001. Орнітологічний заказник «Домузли». In: Національна доповідь про стан IBA територій України – 2001. Київ, 19.

Уманец, О. Ю. 1995. Современное состояние и современные тенденции изменения флоры Черноморского биосферного заповедника. In: Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: материалы Российско-Украинской научной конференции, посвященной 60-летию Центрально-Черноземного заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—27 мая 1995 г.). КМК Scientific Press, Москва, 169–171.

Уманец, О. Ю. & Соломаха, И. В. 2002. Использование методов сравнительной флористики и фитосоциологии при определении созологической значимости естественных дубрав степной зоны левобережной части Северного Причерноморья. In: Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю. Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). Фітосоціоцентр, Київ, 395–399.

Яремченко, О. А. 2003. О миграционных формированиях птиц в приморской степи Черноморского биосферного заповедника. In: Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9—11 вересня 2003 р.). Канів, 312–313.

 

Матеріали та тези конференцій

 

Ardamatskaya, T. B. 2004. The status of White-fronted Goose in the Northen Black Sea region. In: 8th Annual Meeting of the Goose Specialist Group of Wetlands International (Ukraine, Odessa, 5-10 March 2004). Wetlands International, Odessa, 20–22.

Rudenko, A. G. 2000. Breeding biology and conservation of the Great Black-Headed Gull in the Black Sea Biosphere Reserve. In: Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Материалы юбилейной международной научной конференции, посвященной 20-летию Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы (Одесса, 10-14 февраля 2000 г.). АстроПринт, Одесса, 53–54.

Rudenko, A. G. 1998. Rare bird species of the Black Sea Biosphere Reserve. In: Bird Numbers 1998: Where Monitoring and Ecological Research Meet: 14th International Conference of the European Bird Census Council (Cottbus, 23-31 March 1998). Germany, Cottbus, 42.

Ардамацкая, Т. Б., Сабиневский, Б. В., & Севастьянов, В. И. 1978. О зимовке водоплавающих птиц на нижнем Днепре и в районе Черноморского государственного заповедника зимой 1976/77 г. In: 50 лет Черноморскому государственному заповеднику: Материалы республиканского семинара-совещания (Голая Пристань, 1977 г.). Наукова думка, Киев, 13–17.

Ардамацька, Т. Б. 2001. Орнітологічний заказник «Домузли». In: Національна доповідь про стан IBA територій України – 2001. Київ, 19.

Уманец, О. Ю. 1995. Современное состояние и современные тенденции изменения флоры Черноморского биосферного заповедника. In: Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: материалы Российско-Украинской научной конференции, посвященной 60-летию Центрально-Черноземного заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—27 мая 1995 г.). КМК Scientific Press, Москва, 169–171.

Уманец, О. Ю. & Соломаха, И. В. 2002. Использование методов сравнительной флористики и фитосоциологии при определении созологической значимости естественных дубрав степной зоны левобережной части Северного Причерноморья. In: Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю. Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). Фітосоціоцентр, Київ, 395–399.

Яремченко, О. А. 2003. О миграционных формированиях птиц в приморской степи Черноморского биосферного заповедника. In: Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9—11 вересня 2003 р.). Канів, 312–313.

 

Стаття з журналу

 

Cama, A., Josa, P., Ferrer-Obiol, J., & Arcos, J. 2011. Mediterranean Gulls Larus melanocephalus wintering along the Mediterranean Iberian coast: numbers and activity rhythms in the species’ main winter quarters. Journal of Ornithology, 152 (4), 897–907.

Jeong, K.-S., Jang, J.-D., Kim, D.-K., & Joo, G.-J. 2011. Waterfowls habitat modeling: Simulation of nest site selection for the migratory Little Tern (Sterna albifrons) in the Nakdong estuary. Ecological Modelling, 222 (17), 3149–3156.

Rudenko, A. G., Yaremchenko, O. A., Moskalenko, Y. A., & Rudenko, V. P. 2008. Long-term monitoring of wintering geese in the Ramsar wetlands of the northen Black Sea coast. Die Vogelwelt, (129), 201–203.

Ардамацкая, Т. Б. 1970. Экология фазана в Черноморском заповеднике. Вестник зоологии, 4 (5), 25–30.

Ардамацкая, Т. Б. & Семенов, С. М. 1977. Эколого-фаунистический очерк птиц района Черноморского заповедника. Вестник зоологии, 11 (2), 18–43.

Мойсієнко, І. І., Ходосовцев, О. Є., Роман, Є. Г., Пилипенко, О. І., & Бойко, М. Ф. 2012. Про необхідність розширення території Національного природного парку «Олешківські піски». Заповідна справа в Україні, 18 (1–2), 110–114.

Електронний документ

 

GRASS Development Team 2017. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, Version 7.2 [online] Available from the Internet. URL: http://grass.osgeo.org [14 October 2017]

Kamble, B., Chemin, Y., & GRASS Development Team 2017. i.vi — Calculates different types of vegetation indices. Geographic resources analysis support system (GRASS) software, version 7.2 [online] Available from the Internet. URL: https://grass.osgeo.org/grass72/manuals/i.vi.html [16 October 2017]

R Core Team 2017. R: A Language and Environment for Statistical Computing [online] R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, Available from the Internet. URL: https://www.R-project.org/ [11 October 2017]

Tizado, E. J. & GRASS Development Team 2017. i.landsat.toar — Calculates top-of-atmosphere radiance or reflectance and temperature for Landsat MSS/TM/ETM+/OLI.  Geographic resources analysis support system (GRASS) software, version 7.2 [online] Available from the Internet. URL: https://grass.osgeo.org/grass72/manuals/i.landsat.toar.html [16 October 2017]

Коментарі: