Підбірка доповідей з пленарної частини Орнітологічних читань пам’яті М.А.Воїнственського (Київ-Канів, 22-25.09.2016 р.), яка відбулася у Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України 22 вересня 2016 р.

(Відео з ютуб-каналу с.н.с. відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, к.б.н. В.М.Фурсова)

 

Доповідь чл.-кор. НАНУ, директора Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, проф. Ігоря Андрійовича Акімова "Життя і наукова діяльність зоолога і орнітолога М.А.Воїнственського"

 

Доповідь зав. відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, к.б.н. Гліба Георгійовича Гаврися "Значення зоолога М.А.Воїнственського в біологічній освіті в Україні".


Доповідь зав. кафедри зоології Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, д.б.н., проф. Валентина Валентиновича Серебрякова "Значення зоолога М.А.Воїнственського в біологічній освіті в Україні".


Доповідь с.н.с. відділу прикладних проблем екології тварин НДІ біології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, к.б.н. Михайла Вікторовича Баніка "Історія робочої групи по птахам району Сіверського Дінця, погляд із Харкова"


Доповідь с.н.с. Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, керівника Українського центру кільцювання птахів, к.б.н. Анатолія Михайловича Полуди "Значення зоолога і орнітолога М.А.Воїнственського у розвитку досліджень міграцій птахів".


Доповідь с.н.с. Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, к.б.н Юрія Олексійовича Андрющенка "Розвиток української орнітології після М.А.Воїнственського".


Доповідь с.н.с. Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, к.б.н. Раїси Миколаївни Чернічко "Західноукраїнське орнітологічне товариство".


Доповідь доцента кафедри екології та зоології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, к.б.н. Петра Івановича Горлова "Азово-Чорноморська орнітологічна робоча група".