Back to Top
 • 7 лютого Верховна Рада прийняла пролобійований Київським еколого-культурним центром (КЕКЦ) Закон № 2023, яким серед іншого, вводиться заборона біотехнічних заходів у заповідних зонах установ природно-заповідного фонду. КЕКЦ обґрунтовує необхідність цієї заборони т. зв. концепцією абсолютної заповідності. Остання ж базується на основі давно відкинутої екологією парадигми рівноваги, яка розглядала екосистеми як замкнені саморегульовані системи, що прагнуть до певної точки стабільності (клімаксу). Як слушно вказують автори книги „Principles of conservation biology“ (1997), охорона природи в рамках такої парадигми приваблива своєю простотою: вибрати придатні природні ділянки, припинити антропогенний вплив на них, і тоді з часом в них відновиться природна структура, і вони будуть функціонувати в рівновазі необмежено довго. Однак, екосистеми є відкритими системами, через які не припиняється потік видів, речовин, енергії. У випадку заповідних екосистем такий потік за визначенням не може бути зупинений межами природоохоронного об’єкту, тому на будь-яку заповідну територію постійно впливають навколишні антропогенно перетворені території. Відповідно, практика збереження заповідних екосистем повинна брати до уваги такий негативний вплив, а біотехнічні заходи у цьому сенсі є інструментом для його хоча б часткового нівелювання.

 • Ще одна довгенька цитата із книги "Основы природоохранной биологии", що має прямий вихід на питання неприйнятності у сучасній заповідній справі концепції радикальної абсолютної заповідності.

  "...Как мы уже видели, еще в 1970-х годах в экологии преобладала парадигма “природного равновесия”. Считалось, что для экосистем существует точка равновесия – например, предопределенное состояние климакса, что они структурно и функционально полны и способны к саморегуляции. Популяции большинства видов в экосистеме стабильны из года в год, а виды держат численность друг друга под контролем. Будучи выведенной из равновесия, климаксовая экосистема возвращается обратно в него. В плане охраны природы из этой парадигмы следовало, что, во-первых, определенный природный объект можно сохранить, изолировав его в резервате, во-вторых, такие объекты будут стабильно самоподдерживаться, и, в-третьих, после возмущения вся система вернется в прежнее равновесное состояние (Pickett et al., 1992). В соответствии с этой парадигмой, благосостояние резервата было бы гарантировано при его надлежащей закрытости и изоляции от антропогенного влияния. Если бы все было так просто!
  Как мы неоднократно подчеркивали, в последние два десятилетия преобладающая парадигма сменилась новым видением мира. Этот процесс был вызван наблюдаемыми разногласиями с предсказаниями равновесной модели (напр., Botkin, Sobel, 1975), осознанием частоты и последствий естественных возмущений в экосистемах (Sousa, 1984) и изменением масштаба рассмотрения от очень крупного к все более детальному (Pickett et al., 1992). В новой “неравновесной” парадигме признается, что экосистемы редко находятся в стабильном состоянии, открыты для обмена веществом и энергией с окружающей их средой, не саморегулируются и подвержены периодическим возмущениям, значительно влияющим на их структуру и функционирование. При таком взгляде подчеркивается значение процессов, динамики и контекста, а не стабильности конечного состояния.

 • 174 тис. найменувань -- саме стільки наукових статей видає sciencedirect.com на запит по ключовим словам "ecology AND scale". А чи часто ми бачимо явну постановку питання, наприклад, про усвідомлений вибір просторово-часового масштабу того чи іншого дослідження з екології у вітчизняних публікаціях?

  Багаторічна динаміка кількості опублікованих статей, що видаються базою sciencedirect.com на запит за ключовими словами

 • Ггг. Немає хороших заповідників -- є недообстежені КЕКЦом.

  Немає хороших заповідників -- є недообстежені КЕКЦом

 • Підбірка скріншотів з книги В. Борейка "Прорыв в экологическую этику" (5-е изд.)

  КЕКЦ проти науки

  КЕКЦ проти науки

 • На злобу дня -- файна картинка від Васі Ложкіна

  Вася Ложкин "Ты не веришь в нашу Тумбу-Юмбу?"

 • Нещодавно на своєму сайті КЕКЦ опублікував повідомлення "Пасеки в заповедниках как грубое нарушение заповедного режима", де серед іншого вказав, що в 2013-2014 рр. ними були виявлені в Чорноморському біосферному заповіднику на кордонах 3 пасіки загальним числом 30 вуликів. Це, однак, є цілковитою брехнею. Ні в 2013 р., ні в 2014 р. жодної пасіки на території заповідника, в т.ч. на кордонах, не було, та й узагалі за 15 років своєї роботи у заповіднику я не пам’ятаю щоб хоч колись на його території стояла хоча б одна пасіка (працівники наукового відділу ретельно за цим стежать, оскільки утримання бджіл єгерями категорично заборонене).  Показовим є навіть такий факт: біля кордону "Рибальчанський" (Івано-Рибальчанська ділянка) зростає невелика куртина робінії, на якій під час її цвітіння годі й знайти хоча б одну медоносну бджолу.

 • -- А вы знаете, Рабинович выиграл в лотерею "Волгу"?
  -- Ну, не Рабинович, а Иванов, не в лотерею, а в преферанс,
  не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а три рубля.

  Нещодавно гламурний КЕКЦ в особі В.Борейка та порушника Закону України "Про природно-заповідний фонд України" А.Паламарчука видав на гора книгу "Заповедники Украины без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима (2003-2013)" із гучним підзаголовком "Материалы независимого расследования". Зі змісту вступу стає зрозумілим, що книга присвячена порушенням заповідного режиму, які стаються з вини адміністрацій заповідників. Нижче я наводжу власний аналіз розділу зазначеного видання, де мова йдеться про Чорноморський біосферний заповідник.

  На скріншотах з книги поданий оригінальний текст, що стосується ЧБЗ; окремі авторські тези з опусу мною пронумеровані і весь подальший аналіз викладеного авторами матеріалу буде розміщений відповідно нумерації.

 • "...Классической парадигмой в экологии долгие годы являлась “парадигма равновесия”. Считалось, что экосистемы находятся в равновесии и стремятся к определенной точке стабильности (климаксное сообщество). Эта парадигма рассматривает замкнутые системы с саморегулирующимися структурами и функциями и включает широко известную концепцию “природного баланса”. Охрана природы в рамках такой парадигмы относительно проста: выбрать подходящие природные участки, прекратить антропогенное воздействие на них, тогда со временем в них восстановится естественная структура, и они будут функционировать в равновесии неограниченно долго. Если бы все было так просто!
  В последние десятилетия экологические исследования показали, что природа куда более динамична. Хотя концепция “природного баланса” и эстетически привлекательна, но она биологически некорректна."

  Principles of Conservation Biology by Gary Meffe and Ronald Carroll and Contributors. Second edition. 1997

 • Якщо Україна світська держава, то якого біса організації релігійно-сектантського толку вказують як нам треба охороняти природу?

 • Паралелі в риториці хитро*******х неурядових організацій :)

  З прес-релізу Amnesty International: "...администрация президента Обамы оказалась не в состоянии подкрепить свои слова конкретными действиями, когда дело доходит до отчета о нарушениях прав человека, совершенных во имя «борьбы с терроризмом»"

  З прес-релізу КЕКЦ: "...Следует добавить, что ряд выступающих: В. Гавриленко, В. Ткаченко, Г. Лысенко отстаивали сенокошение в степных заповедниках, однако они ничем не могли возразить на аргументы Вл. Борейко и П. Швыдуна по поводу вреда от сенокошения для различных видов животных."

 • Наприкінці травня один із співробітників Київського-еколого культурного центру (КЕКЦ) на своїй сторінці у фейсбуці опублікував повідомлення (див. скріншот нижче), у якому йшлося про буцімто перевірку КЕКЦом заповідного режиму Чорноморського біосферного заповідника НАНУ. З точки зору дотримання законодавства це повідомлення про факт так званої перевірки варте окремого аналізу.

  КЕКЦ порушує природоохоронне законодавство

  Як відомо, у відповідності до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” для біосферних заповідників установлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з функціональним зонуванням. При цьому згідно із статтею 18 Закону, режим для заповідної зони (а до неї входить вся територія Чорноморського біосферного заповідника, за винятком північної частини Ягорлицької затоки, яка є буферною зоною) встановлюється відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників. Тобто, серед іншого, у заповідній зоні біосферних заповідників забороняється проїзд і прохід сторонніх осіб (стаття 16 Закону).

 • Як відомо, диявол ховається у дрібницях. Найефективніший же спосіб маскування дрібниць із прихованим дияволом -- це створення священної корови.